"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 21.09.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று மருத்துவர், சொற்பொழிவாளர் Dr. A. பிரபாகர் அவர்களின் சிறப்புரை.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  21-09-2019  சனிக்கிழமை அன்று மருத்துவர், சொற்பொழிவாளர் Dr. A. பிரபாகர் அவர்கள்  " தீர்ப்பைத் திருத்திய திருவள்ளுவர்  " எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!


14.09.2019 அன்றைய "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்படுகிறது ...

அனைவருக்கும் வணக்கம், தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால், 14.09.2019 அன்று திருமதி. கவிதா ஜவஹர் அவர்கள் பங்கு கொள்வதாக இருந்த "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்படுகிறது, வேறொரு நாளில் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.

"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 07.09.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று மனிதநல விரும்பி திருமதி. ரேகா பத்மநாபன் அவர்களின் சிறப்புரை.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  07-09-2019  சனிக்கிழமை அன்று மனிதநல விரும்பி திருமதி. ரேகா பத்மநாபன் அவர்கள்  " எது சாதனை ?  கல்வியில், தொழிலில், குடும்பத்தில் ... " எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!

"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 31.08.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று நூலகர் / எழுத்தாளர் பாண்டுரங்கன் அவர்களின் சிறப்புரை

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  31-08-2019 (சனிக்கிழமை) அன்று  நூலகர் / எழுத்தாளர்  பாண்டுரங்கன் அவர்கள்  " நானும் எனது படைப்புலகமும் " எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்! ...