27.05.2018 காலை 11 மணிக்கு புதுமையான பொம்மலாட்ட நிகழ்வு


பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (26.05.2018) அன்று எழுத்தாளர் தமிழ்மகன்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது

இந்த வாரம்  பொன்மாலைப்பொழுது நிகழ்ச்சியில் வரும் சனிக்கிழமை (26.05.2018) மாலை 6 மணிக்கு எழுத்தாளர் தமிழ்மகன்   அவர்கள்  சிறப்புரையாற்றுகிறார்

பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (19.05.2018) அன்று எழுத்தாளர் சு.தமிழ்ச்செல்வி

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது

இந்த வாரம்  பொன்மாலைப்பொழுது நிகழ்ச்சியில் வரும் சனிக்கிழமை (19.05.2018) மாலை 6 மணிக்கு எழுத்தாளர் சு.தமிழ்ச்செல்வி  அவர்கள்  சிறப்புரையாற்றுகிறார்

பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (12.05.2018) அன்று எழுத்தாளர் ஆர்.அபிலாஷ்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது

இந்த வாரம்  பொன்மாலைப்பொழுது நிகழ்ச்சியில் வரும் சனிக்கிழமை (12.05.2018) மாலை 6 மணிக்கு எழுத்தாளர் ஆர்.அபிலாஷ்   அவர்கள்  சிறப்புரையாற்றுகிறார்