பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (23.02.2019) அன்று கவிஞர் அ.சு.இளங்கோவன்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது


Weekly Children Program - கரிசல்காட்டு கதைகள் - 24.02.2019


அன்புடையீர்!

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெறும் குழந்தைகளுக்கான வாராந்திர நிகழ்வு - 24.02.2019 (ஞாயிற்றுகிழமை) கரிசல்காட்டு  கதைகள்” எனும் தலைப்பில் நடைபெற உள்ளது. பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை நிகழ்வுக்கு அழைத்து வந்து பயன்பெறுமாறு அழைக்கிறோம்.

            வழங்குவது:  கூத்தர் கலைக்குழு 
நாள்: 17.02.2019
நேரம் : 11.00 am to 12.30 pm
                   இடம்: குழந்தைகள் பிரிவுமுதல்தளம்
        அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம்கோட்டூர்புரம்,
சென்னை  - 85
Dear Parents,
This is to inform that   Anna Centenary Library to be conducted children's  program  for  this week  on the topic of "கரிசல்காட்டு  கதைகள்  "  So kindly participate with your kid(s). 
 Resource persons : கூத்தர் கலைக்குழு 
 Date  : 24.02.2019(Sunday)
 Time  : 11.00 am to 12.30 pm
 Venue : Children's Section, First Floor,
                    Kotturpuram - Chennai-85
Offical Website : www.annacentenarylibrary.org

பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (16.02.2019) அன்று முனைவர் க. கனகராசு

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது


Weekly Children Program -Valuing Your Values 17.02.2019
அன்புடையீர்!
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெறும் குழந்தைகளுக்கான வாராந்திர நிகழ்வு - 10.02.2019 (ஞாயிற்றுகிழமை) Valuing your Values ” எனும் தலைப்பில் நடைபெற உள்ளது. பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை நிகழ்வுக்கு அழைத்து வந்து பயன்பெறுமாறு அழைக்கிறோம்.

வழங்குவது: S.சாந்தி, ஆசிரியை, நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி, ஆலந்தூர், சென்னை-16

நாள்: 17.02.2019

இடம்: குழந்தைகள் பிரிவுமுதல்தளம்
        அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம்
         சென்னை-85.

Dear Parents,
This is to inform that   Anna Centenary Library to be conducted children's  program  for  this week  on the topic of " Valuing your Values "  So kindly participate with your kid(s). 

Resource persons :Ms. S. SHANTHI, BT.Assit, Municipal High School, Alandur, Chennai-16

Date  : 17.02.2019(Sunday)

Time  : 11.00 am to 12.30 pm

Venue : Children's Section, First Floor,

             Anna Centenary Library

              Kotturpuram - Chennai-85