பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (21.07.2018) அன்று எழுத்தாளர் கீதா

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது

இந்த வாரம்  பொன்மாலைப்பொழுது நிகழ்ச்சியில் வரும் சனிக்கிழமை (21.07.2018) மாலை 6 மணிக்கு எழுத்தாளர் கீதா அவர்கள்  சிறப்புரையாற்றுகிறார்


How to crack UPSC Exam : Orientation Programme on 22.07.2018

Anna Centenary Library conducts Orientation Program for Competitive Exams Aspirants on every Sundays. This week, Mr.Madhubalan. L will be the resource person on 22.07. 2018 at 11 am to 1 pm . Entry Free! All are Welcome!

Weekly Children Program - Social Awareness Tips - 22.07.2018 - 11.00 am to 12.30 pmபொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (14.07.2018) அன்று நிதி ஆலோசகர் செல்லமுத்து குப்புசாமி

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது

இந்த வாரம்  பொன்மாலைப்பொழுது நிகழ்ச்சியில் வரும் சனிக்கிழமை (23.06.2018) மாலை 6 மணிக்கு நிதி ஆலோசகர் செல்லமுத்து குப்புசாமி      அவர்கள்  சிறப்புரையாற்றுகிறார்