பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (15.09.2018) அன்று கவிஞர் ஜோ. அருள்பிரகாஷ்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது
பொன்மலை பொழுது நிகழ்வு #73
செப்டம்பர் 15, 2018, சனிக்கிழமை: மலை 6 மணி 
கவிஞர் ஜோ. அருள்பிரகாஷ்
தலைப்பு: அண்ணா: ஓர் புத்தகம்-நூலகம்-தத்துவம்  

Weekly Children Program - SCIENCE ON STAGE - 16.09.2018 - 11.00 AM to 12.30 PM

This is to inform that  Anna Centenary Library is to be conducted children's  program  for  this week  on the topic of  SCIENCE ON STAGE " - So kindly participate with your kid(s).  
Resource persons : Infinite Engineers Team
Date  : 16.09.2018 (Sunday)
Time  : 11.00 am to 12.30 pm
Venue : Children Section, First Floor, Anna Centenary Library

Weekly Children Program - "Mobile Do's and Dont's - 09.09.2018


This is to inform that  our Library to be conducted children's  program  for  this week  on the topic of  "Mobile Do's and Dont's " - So kindly participate with your kid(s).  

Resource persons :Ayyan Foundation

பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (01.09.2018) அன்று ஊடகவியலாளர் வைத்தியநாதன்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது
இந்த வாரம்  -செப்டம்பர் 01, 2018
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் - மாலை 6 மணி 
தலைப்பு: "அரங்கேறும் சொற்கள்" 

சிறப்புரை: ஊடகவியலாளர் வைத்தியநாதன்