"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 25.01.2020 சனிக்கிழமை அன்று பட்டிமன்ற பேச்சாளர் திருமதி. கவிதா ஜவஹர் அவர்களின் சிறப்புரை.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  25.01.2020  சனிக்கிழமை அன்று  பட்டிமன்ற பேச்சாளர் திருமதி. கவிதா ஜவஹர் அவர்கள் " வாசிப்பின் வலிமை " எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.


இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.


அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 07.12.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று எழுத்தாளர் கடற்கரய் மத்தவிலாச அங்கதம் அவர்களின் சிறப்புரை.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  07.12.2019  சனிக்கிழமை அன்று  எழுத்தாளர் கடற்கரய் மத்தவிலாச அங்கதம் அவர்கள் "நண்பர்கள் போற்றிய பாரதி" எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!

"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 23.11.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று பேராசிரியர். டாக்டர். சு. முத்துச் செல்லக் குமார் அவர்களின் சிறப்புரை.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  23.11.2019  சனிக்கிழமை அன்று  பேராசிரியர். டாக்டர். சு. முத்துச் செல்லக் குமார் அவர்கள் "சர்க்கரை நோய் இனிப்பா? இல்லை கசப்பா? " எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!

"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 16-11-2019 (சனிக்கிழமை) அன்று நூலகர் மற்றும் முறைசாரா ஆய்வாளர் திரு.ரெங்கையா முருகன் அவர்களின் சிறப்புரை.


அண்ணாநூற்றாண்டுநூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 16-11-2019 சனிக்கிழமை அன்று நூலகர் மற்றும் முறைசாரா ஆய்வாளர் திரு.ரெங்கையா முருகன் அவர்கள் "நான்கு நகரங்களில் வ. உ. சி" எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன் கலந்துரையாடவுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!