பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் கவிஞர் இசை | தலைப்பு : நிலையாமையின் ஜொலிஜொலிப்பு

பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் 24-03-2018, சனிக்கிழமை, மாலை 6.00 மணிக்கு கவிஞர் இசை அவர்கள் “நிலையாமையின் ஜொலிஜொலிப்பு” எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி, வாசகர்களுடன் உரையாற்றவுள்ளார்கள். அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வருக !

பொன்மாலைப்பொழுது 50 வது நிகழ்வில் (17-03-2018) திரு.சிவகுமார் அவர்கள்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில், வரும் 17-03-2018, சனிக்கிழமையன்று (காலை 11 மணிக்கு), பொன்மாலைபொழுது 50 வது நிகழ்வில், நடிகர், எழுத்தாளர் திரு.சிவகுமார் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றி, வாசகர்களுடன் கலந்துரையாடவுள்ளார்கள். அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வருக !

குறிப்பு :  நிகழ்வு நடைபெறும் நேரம் காலை 11 மணிக்கு என்பதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். (வழக்கமாக நடைபெறுவது போல  மாலை 6 மணி அல்ல)

Orientation program for competitive examinations: Interview techniques


Weekly Children Program - Music on 11.03.2018