பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் 30.03.2019, சனிக்கிழமை : புற்றுநோயைப் புரிந்துகொள்வோம்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் தலைப்பு : புற்றுநோயைப் புரிந்துகொள்வோம் சிறப்புரை : Dr. கு. கணேசன், மருத்துவர், எழுத்தாளர் நாள் : 30.03.2019, சனிக்கிழமை , மாலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை