பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (27.04.2019) அன்று இயற்கை நலவாழ்வு உணவு ஆலோசகர் திரு M. கனகராஜ்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இந்த வாரம் பொன்மாலைப்பொழுதில் தலைப்பு: இயற்கை உணவும் நோய்களை தீர்க்கும் வழிமுறைகளும் சிறப்புரை: திரு M. கனகராஜ், இயற்கை நலவாழ்வு உணவு ஆலோசகர் நாள்: 27.04.2019, சனிக்கிழமை , மாலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை