பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் 06.04.2019 சனிக்கிழமை : கானும் நீரும்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் பொன்மாலைப் பொழுது இந்த வார நிகழ்வு. தலைப்பு : கானும் நீரும் சிறப்புரை : தேரிக்குமார் ( இயற்கை ஆர்வலர் ) நாள் : 06.04.2019, சனிக்கிழமை , மாலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை.