சென்னை இலக்கியத் திருவிழா 2023 : பங்கேற்பு படிவங்கள்

சென்னை இலக்கியத் திருவிழா 2023 ஜனவரி 04-05 தேதிகளில் நடைபெறும், கல்லூரி மாணவர்களுக்கான இலக்கியப் போட்டிகள் மற்றும் பயிற்சிப் பட்டறைகள் - பங்கேற்பு படிவங்கள் போட்டிக்கான படிவம் : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3VuYpUcNtGjfc5OQ0FHjngNQMQyrYgMQsa-o1wQWAu7ANFQ/viewform பயிற்சிப் பட்டறைக்கான படிவம் : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezW4S3pwvc5okRaVcizILLoCQtOcv78TY7-9Rp1cK21U3kjA/viewform ஜனவரி 06-08 தேதிகளில் நடைபெறும், சென்னை இலக்கியத் திருவிழா 2023 - பங்கேற்பு படிவம் : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqO_P9f-qQR-BfS8k4uteH2XgNM3V7HWLxmRYLlm6HJYiHQ/viewform Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook