அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் குழந்தைகளுக்கான நிகழ்ச்சிகள்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில்  குழந்தைகளுக்கான நிகழ்ச்சிகள் " பொய்க்கால் குதிரையும் வில்லுப்பாட்டும் "  தலைப்பி ல் நிகழ்வு நடைபெற இருப்பதால் தாங்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் வருகை புரிந்து பயன் பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
 
நாள்                    : 13.01.2024 
 
நேரம்                   : காலை 11.00 am  - 12.30 pm
 
இடம்                    : குழந்தைகள் பிரிவு, முதல் தளம்