பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (27.04.2019) அன்று இயற்கை நலவாழ்வு உணவு ஆலோசகர் திரு M. கனகராஜ்

Posted by Anna Centenary Library on 12:40 PM
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இந்த வாரம் பொன்மாலைப்பொழுதில்

தலைப்பு:   இயற்கை உணவும் நோய்களை தீர்க்கும் வழிமுறைகளும்
சிறப்புரைதிரு M. கனகராஜ்இயற்கை நலவாழ்வு உணவு ஆலோசகர்
நாள்:          27.04.2019, சனிக்கிழமை மாலை மணி முதல் 7.30 மணி வரை