” பொன்மாலைப்பொழுது” நிகழ்வு # 5 - பாரதி கிருஷ்ணகுமார்

Posted by Anna Centenary Library on 11:25 AM
29-04-2017 (சனிக்கிழமை) அன்று நடைபெற்ற   பொன்மாலைப்பொழுது நிகழ்வு # 5 ல் திரு.பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் “ கற்க கற்க ...” எனும் தலைப்பில் உரையாறினார்.    


காணொளி