தமிழ் சிறுகதைகளின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம், நிகழ்வு - 5

Posted by Anna Centenary Library on 6:08 PM
சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, மூன்று பெண் படைப்பாளிகளை முன்வைத்து ஒரு கலந்துரையாடல். 12.03.2017|மாலை 5.30|அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் - கோட்டூர்புரம்.தவறாமல் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டுகிறோம் 

Categories: